Till alla våra gäster

dlish stänger sista Maj

Vi på dlish vill börja med att tacka alla våra gäster som besökt oss under nästan 4 år. Vårt koncept och vår restaurang har varit mycket uppskattad och populär bland Sundbybergsbor och företagare i området och även utanför. Det är tyvärr inte ett beslut som vi som bedriver företaget själva väljer, att stänga vår dröm som dessutom växer. Att dlish stänger är Förvaltarens ABs förtjänst.

Förklaringen till varför Förvaltaren valt att avhysa oss är följande:
Eftersom vi såg potentialen och möjligheten för företaget att växa, behövde vi även större lokaler. Vi har därför under ett par års tid fört dialoger om med olika representanter från Förvaltaren. Vi har blivit lovade olika alternativ bland annat en lokal på 240kvm i det nyrenoverade bananhuset rakt över gatan. Vi fick själva möjligheten att rita ut en stor lokal som skulle fylla våra behov då dlish växte och fortfarande växter i snabb takt. Skönhetssalongen som tidigare låg vägg i vägg med dlish flyttades upp till Sturegatan 32 för att även den verksamheten växte och för att ge plats åt ett det växande dlish.

Den stora lokalen på 240 kvadratmeter som vi blev erbjudna krympte plötsligt till 120 kvm och vi blev till sist erbjudna en fågelholk på 55kvm. Detta eftersom Förvaltaren hellre ville ge Thelins lokalen än att främja en företagare som funnits i Sundbyberg i över 25 år. Som anledning, uppgav Förvaltaren att dlish idag endast har 55kvm. De menade alltså att dlish nuvarande lokal är på 55 kvm, vilket inte stämmer. Lokalen där dlish finns idag är två lokaler i en, med sammanlagt 160 kvm plus 8 kvh förråd. I den beräkningen som Förvaltaren kom med ingick inte ens förrådsutrymmet. Resultatet blev att en likvärdig lokal på 55kvm erbjöds i bananhuset, ett erbjudande som vi tackade nej till då lokalen var för liten för vår verksamhet. Förvaltaren erbjöd sedan ytterligare en lokal på 55 kvm, långt från våra nuvarande 160 kvm + 8 kvm förråd.

Då det tyvärr inte är möjligt att få plats med kök, servering, toaletter m.m. på 55 kvm finns det tyvärr ingen möjlighet för oss att fortsätta vår verksamhet. Då vi tackat nej till dessa små lokaler har vi inte fått fler erbjudanden utan har nu blivit avhysta. Vi har tyvärr inga fler alternativ utan tvingas lägga ner dlish helt och hållet.

Det är otroligt tråkigt att lägga ner ett fungerande koncept när det bevisligen finns ett stort behov i Sundbyberg. I samband med detta tvingas vi även säga upp vår personal som har gjort ett fantastiskt jobb under denna tid.

Naturligtvis fortsätter vi att kämpa mot Förvaltaren, de advokater och ombud de anlitat. Vi har kämpat och försökt föra dialog för att hitta en lösning, tyvärr utan gehör. Vi har mötts av tystnad och en avvisning. Vi kommer att fortsätta kämpa och inte ge upp, det här är vår dröm, samtidigt som vi tyvärr förbereder maj som vår sista månad.

Tack till alla som stöttar oss, stöttat oss, till alla fantastiska medarbetare och gäster.

Med vänliga hälsningar,
Marcus & Catharina Dahl